Скупщината на Сърбия ще обсъди днес проекторезолюция за продължаване на държавната политика спрямо Косово, внесена от правителството. Свое предложение за резолюция внесоха обаче и Сръбската радикална партия и коалицията между Демократическата партия на Сърбия и Нова Сърбия. Освен това в днешния дневен ред на сръбския парламент е предвидено и ратифицирането на Споразумението за стабилизация и асоцииране с ЕС и на енергийния договор с Русия.
В правителствената проекторезолюция за Косово се казва, че “при защитата на суверенитета, териториалната цялост и конституционния ред правителството на Сърбия ще използва всички съществуващи правни, политически и дипломатически средства”. Посочва се също така, че Сърбия ще ратифицира Споразумението за стабилизация и асоцииране с ЕС с Косово в състава си.  Б 92 припомня, че в текста на парафираното и предстоящо за ратифициране Споразумение за стабилизация и асоцииране с ЕС се казва, че “настоящото споразумение не се прилага за Косово, което в момента е под международно управление съгласно резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН от 10 юни 1999 г. Това не поставя под въпрос настоящия статут на Косово, нито определянето на неговото окончателно положение съгласно същата резолюция”. В другия проект за резолюция на Скупщината пък се отхвърля разполагането на мисията на ЕС ЕУЛЕКС в Косово. /БЛИЦ