Проститутките в Швейцария преминават задължително обучение за ползване на дефибрилатори (прибори за възстановяване на сърдечния ритъм чрез електрошок). Целта на инициативата е труженичките на любовта да могат да предотвратяват смъртта на свои клиенти.
Публичните домове в Лугано и околностите поддържали проекта, защото големият брой престарели клиенти води до повишена смъртност сред посетителите.<br /> <br /> Вече 38 бардака и секс-клуба са снабдени със съвременните прибори, наличието или отсъствието на които в критичен момент може да означава живот или смърт за клиента. <br /> <br /> /БЛИЦ