Агенция Standard & Poor's сложи 15 страни от еврозоната в списък за преразглеждане на кредитния рейтинг, което подразбира 50-процентна вероятност за неговото сваляне през следващите три месеца. Това се съобщава на сайта на компанията.
Сред държавите, на които може да бъде понижен рейтингът, неочаквано се оказват страни със силна икономика като Франция, Германия, Холандия, Финландия, Австрия и Люксембург, имащи максимално високия рейтинг ААА.<br /> <br /> Другите страни в &bdquo;черния списък&rdquo; са Белгия, Естония, Ирландия, Италия, Малта, Португалия, Словакия, Словения и Испания.<br /> <br /> Последните действия на Standard &amp; Poor's не са засегнали Кипър, чийто рейтинг вече се преразглежда, и Гърция, чийто рейтинг от юли 2011 година се намира на възможно най-ниско равнище.<br /> <br /> В прессъобщението се отбелязва, че тази стъпка на агенцията е предизвикана от значително засилване на системната криза в еврозоната, която оказва негативно въздействие на кредитните възможности на еврозоната като цяло.<br /> <br /> Като цяло аналитиците обръщат внимание на влошените условия за кредитиране в еврозоната, ръст на доходността на облигациите на страните с максимален рейтинг, липса на единна антикризисна политика сред страните от Европа, високо равнище на държавните дългове, а също така риск от настъпване на рецесия през 2012 година.<br /> <br /> Франция и Германия в съвместно изявление, публикувано в отговор на действията на действията на Standard &amp; Poor's, съобщиха за готовност да предприемат &bdquo;всички необходими мерки&rdquo; за постигане на стабилност в зоната на еврото.<br /> <br /> Пълният текст от съобщението на Standard &amp; Poor's може да бъде прочетено на линка https://www.standardandpoors.com/ratings/articles/en/us/?articleType=HTML&amp;assetID=1245325249443<br />