Археолози, работещи над разкопките до събора Свети Бавон в Гент в Белгия, случайно са направили смразяваща находка. 


По време на изкопаването на фундамента за нова църковна пристройка работниците са открили нещо наистина зловещо. Археолози, пристигнали на мястото на разкопките, разпознали истинска стена, иззидана от човешки кости. 

Като цяло това са били тазобедрени стави и коленни стави на възрастни хора, смесени с парчета на раздробени черепи. 

Останките датират от около XV век.

Вероятно, те са били плътно наредени и опаковани, за да може колкото се може повече кости да се поберат в ограниченото пространство.

Самите учени признават, че и понятие си нямат защо е трябвало някой да издига стена от човешки кости. 

Водещият изследовател, Янек де Гриз, разказа, че обикновено в погребалните ями костите лежат, макар и обилно, в по-свободно състояние. 

В случая на събора Свети Бавон останките са били специално положени така, че да създадат единна, плътна структура. 

Малки кости, например ребра и пръсти, така и не са открити. Трябва да се отбележи, че през XV век за детските погребения, особено за масовите, хората са се грижили доста зле. 

Когато е трябвало да бъдат премествани тела, разсипващи се на прах, гробарите просто са взимали по-големите кости, без да обръщат внимание на  по-малките. 

По онова време хората са вярвали в буквалното възкресяване на телата, затова мощите са се смятали за свещени. 

Не е случайно, че в катакомбите на Париж са погребани останките на над 6 милиона души.  

Превод и редакция: БЛИЦ