Няма да се впускаме в официалната трактовка и описанието им. По-интересна е какво самите монаси разказват за тях. Работата е там, че върху „апокалиптичните“ фрески са изобразени не само последствията от ядрен взрив, но дори и истински танкове и други видове съвременно военно оръжие, за които преди пет века никой дори не е чувал!

За първи път на този факт обръща внимание не някой друг, а Адолф Хитлер. От официалната история е известно, че през 1941 г., когато Атон е присъединен към Германия,полуостровът е посетен от немски офицери. Именно тогава се заражда интересът на Хитлер и на обществото „Аненербе“ към древните фрески в манастира „Дионисиат“, върху които са забелязани странни изображения. Оттогава жителите на Атон наричат това най-голямата загадка на Света гора.

Съдете сами: върху фреските, които са на няколко века, се вижда взрив от атомна бомба, изображение на бомбено скривалище, както и нещо, напомнящо огнехвъргачки и дори самолети изтребители. Освен това изследователи откриват върху фреските загадъчен „космически лъч“, който все още е неизвестен на науката. Точността на изображенията поразява немските офицери, но не са открити никакви обяснения на загадъчните изображения.

От достъпните фрески, илюстриращи Откровението на Йоан Богослов, осмата сцена е може би най-интересна

Отгоре се вижда тръбящ ангел, а в центъра – нещо като кладенец, приличащ на бомбено скривалище, от който излиза стълб дим с човешки лик. Стълбът има лесно разпознаваемата форма на „ядрена гъба“, която се образува при взрива на атомна бомба. От небето падат множество крилати чудовища с опашки на скорпиони.

Ето и цитат от „Апокалипсис“, който илюстрира сцената:

„И като затръби петият ангел, видях една звезда паднала на земята от небето, на която се даде ключът от бездънната пропаст; 2…и дим се издигна от пропастта, и слънцето и въздухът потъмняха от дима, и от дима излязоха скакалци по земята; и даде им се сила, както е силата, що имат земните скорпии“.

За какво става дума? За ядрен взрив или за падане на метеорит? А може би за изригване на супервулкан? Остава само да гадаем…

Серията фрески, изобразяващи Апокалипсиса, завършва с 21-ва сцена, на която е показан Новият Йерусалим:

„Видях и светия град, новия Йерусалим, да слиза из небето от Бога, приготвен като невеста украсена за мъжа си“.

Трактовките на текста на „Откровението“ са безброй. Някои смятат, че това е пророчество, друг – че е описание на миналото и настоящето (в момент от живота на пророка), трети вижда в тези текстове и изображения изключително религиозни мотиви. Всеки сам решава коя да избере.

Източник: popantofi.com