Членове на международния уфологически култ, известен под името Ефирийско общество или Религиозно учение на Етериус вярват в това, че Исус Христос е бил пришълец, който пристигнал преди 2018 години на Земята.

След като свършил работата си тук, той се върнал на родната си планета, но обещал един ден да се завърне. Тези дни членове на секта от английското графство Девън заявиха, че второто пришествие вече приближава и подготвят поклонничество в "свещена планина" за среща с Христос.Обществото било основано през 1950 г. от британския таксиметров шофьор Джордж Кинг (1919-1997г.), който чул божествения глас в главата си. Гласът съобщил на Кинг, че бил избран като земен представител в "междупланетния парламент". Днес този култ се разглежда както секта, която има последователи в няколко страни в света.

Представителите й не разкриват на обществеността своите тайни и може само да се догажда защо са решили, че Синът Божи е могъщ извънземен, който се завръща на Земята именно през настоящата година. Според тях Второто пришествие ще се случи точно на 28 юли. За посрещането му обществото ще изкачи "свещената" планина Холдстън Хил край Девън, за да приветства месията и да се преклони пред него.

Джордж Кингж твърди, че Исус Христос ще пристигне певторно на Земята от Венера с космически кораб и ще употреби свръхестествените си способности за промяна на нашия свят към по-добро. За това ще научим до 3 месеца.

Превод: БЛИЦ