Европейската комисия ще бъде задължена да се консултира с властите в САЩ преди приемането на нови законодателни предложения, в резултат на водените предимно тайно спорни търговски преговори. Изтекъл документ, получен във вестник The Independent и организацията Обсерватория Корпоративна Европа, от продължаващите преговори по Трансатлантическото търговско и инвестиционно партньорство (TTIP) между ЕС и САЩ показва, че все още несъществуваща Комисия ще има властта да решава в кои сфери да се сътрудничи със САЩ, оставайки страните-членки на ЕС и Европейския парламент още по-изолирани, пише "Фокус".
Основната цел на TTIP е хармонизирането на трансатлантическите правила в множество сфери, като храни и безопасност на стоките, опазване на околната среда, финансови услуги и банкиране. Изтеклият документ касае глава „регулаторно сътрудничество“ от преговорите, които ЕС казва, че ще доведат до „прерязване на червената лента за европейските фирми без да се стига до действане по лесния начин“ . документът показва лабиринт от процедури, които биха спрели всяко предложение в ЕС, което е срещу американските интереси, според анализатори.