Президентът на Албания Бамир Топи призова жителите на страната да превърнат изборите в неделя в празник на демокрацията, а не в битка, защото Западът ще наблюдава за признаци, че албанската система на управление е станала по-зряла.
Албания наскоро се присъедини към НАТО и поиска от Европейския съюз&nbsp;статут на кандидат за присъединяване. ЕС обясни на албанските власти, че тези парламентарни избори ще са ключов тест за това дали страната е готова за присъединяване. Топи заяви на съвещание с началниците на структурите по сигурността и съдебни ръководители, че кампанията е протекла като цяло спокойно въпреки няколко &quot;неприятни епизода&quot;. &quot;Независимо от това кой ще спечели и кой ще загуби, правилата на демокрацията изискват политическите сили да сътрудничат и да изпратят на гражданите ясно послание, че избирателният ден не е ден за битки&quot;, када Топи. &quot;Денят на изборите в една демократична европейска страна, която желае да стане скоро член на ЕС, трябва да бъде ден за празнуване. Да се овладее и ситуацията след изборите също е много важно&quot;, добави той. /АФП <br />