Някои хора в Индия са в състояние да „автоматизират“ работата си без използването на роботизирана технология. 

Разгледайте как няколко мъже преработват и подготвят за продажба многобройни глави зеле.


Превод: БЛИЦ