Група учени, ръководени от хипнотерапевта Майкъл Нютън, успя да докаже, че живот след смъртта съществува. Авторите на проекта са уверени, че човекът и по-точно душата му, придобива друг облик.

През последните 50 години специалистите са изучавали щателно въпроса за съществуването на живот след смъртта. С помощта на специално разработена методика Нютън е позволил на участниците в експеримента да си спомнят сцени от миналия си живот. В проучването са участвали около 7 хиляди доброволци. Всички те са споделили какво се е случило в тях в „другата реалност”. По думите им, след физическата си смърт човек преминава през специален тунел. В този момент физическият шок е малко по-малък от този при раждането.
 
Теорията на специалистите е потвърдена и от резултатите от изследването им. Авторите на проекта споделят, че много хора признават, че са почувствали как напускат този свят.
 
Разбира се, всички думи на участниците в експеримента трябва да бъдат потвърдени още много пъти, преди безсмъртието на човешката душа да бъде прието като научен факт.

Превод: БЛИЦ