Група геолози от Австралия и Франция са анализирали скалите на няколко острова, разположени в южната част на Индийския океан и са стигнали до извода, че на тези места се заражда нов континент. Авторите на изследването са публикували статия в списанието Terra Nova.
Изследването на учените е извършено на островите на архипелага Кергелен в Индийския океан близо до Антарктида. Изследователите са открили, че на тези места се образува континентална кора.

Преди това се смяташе, че този процес не може да се осъществи в централната част на океана, тъй като океанската кора е по-малко дебела от континенталната. Освен това океанската кора съдържа повече базалтови скали, докато континенталната съдържа повече гранит.

По-рано учените смятали, че образуването на континенталната кора се извършва на кръстопътя на континентите и океаните. По време на смесването на литосферните плочи на океана и континента се образува гранитна магма, формираща горния континентален слой.

Изследователите смятат, че образуването на континенталната кора в средата на океана е доста необичайно явление, но именно така се появяват новите континенти. Оказало се, че в кората на вулканичния архипелаг се съдържа същото количество гранит, както и в съществуващите континенти.

Според думите на геолозите, Кегеленският масив от сиенити (магматична горна скала) може да се счита за "ембрион на континента", който напълно ще се формира след няколко милиона години. От гледна точка на геологията това се счита за кратко време.

В момента учените изучават химическия състав на сиенитите, за да потвърдят правилността на тяхната хипотеза.

Превод и редакция: БЛИЦ