Върховната Рада прие закон за създаване на Национална гвардия на Украйна. Автор на законопроекта е председателят на парламента Александър Турчинов, който в момента изпълнява и длъжността президент. Предложението му е прието от 262 депутати, съобщава obozrevatel.com.
&ldquo;В посочения проект за закон се предлага вътрешните войски на Министерство на вътрешните работи да се превърнат в Национална гвардия на Украйна &ndash; военна формация с правоохранителни функции, която ще бъде включена в системата на Министерство на вътрешните работи на Украйна&rdquo;, се посочва в пояснителните бележки към документа. <br /> <br /> Националната гвардия ще бъде предназначена за изпълнение на задачи по защитата и охраната на живота, правата, свободите и законните интереси на гражданите, обществото и държавата от престъпни и чужди посегателства срещу закона, обществения ред и осигуряването на обществената безопасност. <br /> <br /> Законът предвижда и ограничения за желаещите да се запишат в гвардията. Там не могат да служат хора, които имат обвинения и присъди за престъпления или срещу които в последната година има заведени искове за административни нарушения и корупция.<br /> <br /> Беше разгледано предложението минималната възраст за постъпване в гвардията да е такава, каквато е при обявено военно положение. Разискван беше и въпросът за използването на оръжие. <br /> <br /> Турчинов обясни, че след приемането на закона той ще бъде изпратен в юридическата комисия за доразработка. <br /> &nbsp;