След като физици откриха странни сигнали на високоенергийно неутрино, те веднага започнаха да търсят достатъчно мощен източник, който би могъл да ги произведе. Отличителна черта на неутриното е, че то има много ниско тегло и няма заряд. Затова не е необходимо да се спира за по-нататъшно взаимодействие с други частици.

В недрата на Слънцето атомите непрекъснато се разпадат, потоците на които преминават всяка секунда през нашата планета. Но само малък брой от тях преминават толкова близо до земните молекули, че успяват да получат някакъв отговор. За да се улови невероятно рядък удар на неутрино, човек трябва да използва специално модерно оборудване. То е поставено под леда в Антарктида.

Също над Антарктида на надморска височина от 40 километра е разположена специална преходна антена, която е окачена на балон с хелий. С негова помощ е възможно да се фиксира неутрино с достатъчно висок енергиен индекс. През последните години са регистрирани само няколко такива огнища. Освен това те не са дошли от космическото пространство, а са минали през нашата планета. Учените и до днес не могат да обяснят произхода му.

Превод: БЛИЦ