Служилите в миналото за църкви и капели постройки са сред най-привлекателното недвижимо имущество в момента в Централна Италия, съобщи списание „Dove Case".
Около 20-ина бивши църкви, намиращи се в областите Тоскана, Марке и Умбрия, се продават в момента. Техните цени варират от 200 000 до 600 000 евро, но те не включват средствата за реставриране и реконструкция. Новата тенденция, според която бивши църкви се превръщат в ателиета за художници или пък в структури от типа Bed & Breakfast, обхвана многобройни италианци. Някои от купувачите на подобни сгради ги превръщат в обширни салони за приеми. Изоставени манастири също са сред апетитните за купуване сгради. Много от тях са били изоставени заради невъзможността да бъдат поддържани. Експертите съветват купувачите да проверяват внимателно дали съответната сграда не попада под защитата на Министерството на културните блага. Това, от една страна, поставя пречки пред бъдещото реставриране на сградата, но от друга, дава достъп до финансови фондове, които могат да покрият и 50 % от реконструкцията. /ПронтоСофия