Парламентът на иракския автономен кюрдски регион, подложен на натиск от феминистки организации, прие закон аз ограничаване на обстоятелствата, при които мъж може да има повече от една съпруга.
“Не успяхме да забраним изцяло полигамията, но успяхме да я ограничим силно,” каза депутатката Хаман Зрар. Ислямът, който е основна религия на иракчаните, позволява на мъжа да има до четири съпруги, които трябва да третира по еднакъв начин. Много ислямски страни не допускат полигамията. Според закона, приет от кюрдите, на един мъж ще бъде разрешено да има само втора съпруга само в случай, че първата му жена не може да има деца или страда от болест, предавана по полов път. /АФП