Швейцарският институт за генетика ИГЕНЕА направи изследване за генетичното потекло на балканските народи, което е сериозен удар върху тезите на различните националисти, които се кълнат в „чистотата” на своето потекло, пише македонският „Вечер”.
Швейцарците изследвали региона повече от десет години, използвали огромен обем литература и съвременни научни методи и гарантират, че заключенията им са с над 80 процента точност.

Според изводите им македонците са нацията, които има най-голям процент античен ген – около 30 %. Следва Теутски (Тевтонски, старо германско племе), и по 15 процента славянски и старогръцки корени. В македонския ген имало и 10 процента илирийски корени. По ДНК-то си македонците най-много се доближават до гърците и сърбите, а най-големи разлики имало с албанците и българите.

Сърбите имат 30 процента славянски корени и 21 илирийски. Странно е, че сърбите имат много малко сходство с хърватите, където с 34 процента доминира илирийският ген над тези на славяните – 20, и на келтите – 18.

Българите, които толкова се гордеят със славянското си потекло, според изследването цели 49 на сто са тракийци, народ с индоевропейско потекло, който пристига от днешните Турция, Румъния и Северна Гърция. Те имат също така голямо генетично влияние от пребиващите там татарски племена. Славянският ген е само 15 процента, а старогръцко и антично потекло имат 11 процента. Останалото е финикийски ген, анализира „Вечер”.