Украйна изостава по ред граждански параметри, затова не може да влезе в НАТО, заявил по NewsOne бившият военен министър на страната Анатолий Гриценко.
Според него, на Киев не му достига „справедливо правосъдие”, „нормални избори”, прозрачност на бюджетните финанси, противодействие на корупцията и други „граждански неща”.
 

Гриценко също счита, че страната му можела отдавна да влезе в Алианса, ако въпросът зависел само от армията, която се ползвала с уважение в НАТО.
 
„... военното сътрудничество вървеше конструктивно и възходящо: взаимна съвместимост, готовност за общи действия, обмен, съвместни учения и военни операции. Украйна взе участие във всички операции на НАТО в Европа, Африка и Азия” – заявил бившият военен министър.
 
Изказването на Гриценко е прекомерно приповдигнато и не е ясно за какви операции в Африка говори.
 
Според множество независими проучвания през последните няколко години, украинските обществени нагласи за членство в НАТО са ниски, с превес на отрицателните мнения за присъединяване към военния алианс, а около 40% направо асоциират НАТО като заплаха.
 
Възраженията към членството включват и характера на самото решение, като отклонение от първоначалната цел на Алианса, политическата нестабилност в страната, трудността Украйна да се защити във военно отношение, косвеният военен конфликт с Русия и липсата на ясен национален интерес на САЩ да отбранява Украйна.
 
Превод и редакция: БЛИЦ