В бивша Югославия се мислело буквално за всичко, дори за време на епидемии и ядрени атаки. 
И така, по искане на президента Йосип Броз Тито, в Босна и Херцеговина е построен бункер за подобни бедствия. Той се намира на в Конич и може да побере 360 души за няколко месеца.

Превод: БЛИЦ