RT предлага видео, заснето на 360° във военното училище в Суворовск. Материалът разкрива как протича един ден на подготовка за служба във въоръжените сили на Русия.