Новите изчисления предполагат, че Вселената може да е с няколко милиарда години по-млада, отколкото настоящите оценки на учените, и дори по-млада от предложените от две други групи учени изчисления, публикувани тази година, които съкратиха възрастта на нашата Вселена със стотици милиони години.

Огромните разлики в оценките на учените - както и това ново изчисление, което коригира с милиарди години - отразяват различни подходи към сложния проблем за установяване на реалната възраст на Вселената.

"Знанията ни за това, как звездите се движат в галактиката, е са с голяма несигурност", коментира Ин Джи (Inh Jee) от Института за астрофизика към "Макс Планк" (MPA), Германия, водещ автор на изследването, публикувано в списание Science.

С помощта на движението на звездите учените оценяват възрастта на Вселената, като измерват колко бързо се разширява. Ако Вселената се разширява по-бързо, това означава, че е стигнала до сегашния си размер по-бързо и следователно трябва да е по-млада.

Скоростта на разширяване на Вселената днес се описва от така наречената константа на Хъбъл, която е една от най-важните в космологията. По-голямата константа на Хъбъл означава, че Всеената е по-бърза и по-млада.

Общоприетата възраст на Вселената е 13,7 милиарда години, базирана на определената преди 70 години константа на Хъбъл.