Южнокорейското правителство обяви, че е приело допълнителен бюджет от 20,9 млр. долара, за да се опита да избегне първата от 11 години рецесия в страната.
Министерството на стратегията и на финансите уточни в комюнике, че този бюджет "ще спаси работни места и ще помогне за разкриването на нови, за подпомагане на малки предприятия, за инвестиране в нови механизми за растеж и за подпомагане на безработни и бедни". Той ще бъде предаден на парламента за гласуване още до края на месеца. Неговата основна цел е да се преодолее кризата. Ако бъде одобрен от парламента, той ще представлява около 10% от бюджет 2009, който възлиза на 206 млрд. долара. Ще бъде финансиран предимно от емитиране на държавни ценни книжа. Южнокорейската икономика, която разчита на експорта, бе тежко засегната от световната икономическа криза и от намаляването на пазарите в чужбина. /АФП