Това е един от най-странните случаи на среща с НЛО в Шотландия. Събитието се случило на 9 ноември 1979 г. в малка гора край град Ливингстън в Шотландия. Ето какво се е случило:

Лесничеят Робърт Тейлър, който имал дългогодишен опит в работата си и бил с добро реноме сред колегите си, тръгнал на обичайния си обход на горските насаждения в района. Той взел кучето си и отишъл с пикап до малка отбивка в района на гората Дечмънт Лав.

Около 10:30 ч. сутринта той навлязъл в гората, но забелязал странно трептене във въздуха над една поляна между дърветата. Когато се приближил видял, че това е сферичен обект, който се върти във въздуха на около метър-два над земята. Робърт Тейлър не можел добре да различи елементите му, защото въздухът постоянно трептял и части от обекта сякаш се размивали и изчезвали във въздуха. Обектът на моменти ставал прозрачен, сякаш се опитвал да се маскира, сливайки се с околната среда. Чувал се и лек и звук като от бързо въртяща се електрическа турбина.

Той се приближил, за да го разгледа по-добре и тогава от основния обект се отделили два по-малки обекта с кръгла форма и елементи, наподобяващи метални крачета или шипове. Те се затъркаляли към него, уловили краката му с металните си израстъци, съборили го на земята и започнали да го влачат към големия сферичен обект.

Лесничеят бил шокиран, изплашен и внезапно омаломощен. Той свидетелства, че усетил някаква остра, неприятна миризма преди да изпадне в безсъзнание. Според следователите, които го разпитвали по-късно, Тейлър е бил в безсъзнание около 20 минути.

Когато се свестил, странния обект вече го нямало. Кучето му лаело силно. Крачолите на панталоните му били разкъсани, имал силно главоболие, левият му крак бил изтръпнал, гадело му се и нямал сили да се изправи. На тревата ясно се виждали следи оставени от двата малки кръгли обекта.

След известно време той успял да се надигне, а после залитайки се добрал до пикапа си. Опитал се да се свърже по радиостанцията, но не успял. С много усилия успял да се прибере вкъщи.

Полицията решила че става въпрос за умишлено нападение с използване на упойващ химикал или газ. Разследването установило, че наистина има следи в почвата на мястото на инцидента.

Мистерията не била разгадана, въпреки множеството теории за случилото се. Робърт Тейлър днес е на 87 години, но все още е твърдо убеден истинността на това, което му се е случило, пише Дарик.