Чувството за безнаказаност сред учениците е сред най-големите проблеми, които пречат на учебния процес и влошават атмосферата в клас за 51% от учителите. Това показват резултатите от национално представително проучване, проведено сред 300 учителите от 1 до 8 клас в цялата страна, поръчано от Центъра за приобщаващо образование, пише "Монитор".
Като други проблеми за добрия климат в училище, педагозите посочват още&nbsp; физическата агресия, лошите обноски и лошо възпитание и вербалната агресия,&nbsp; следвана от липса на разбирателство и толерантност между учениците (29%).<br /> <br /> 83% от преподавателите виждат себе си като вдъхновители и мотиватори, а не като преносители на знания и факти, показват още резултатите от изследването.&nbsp; Наред с това, преобладаващата част от учителите &ndash; 70%&nbsp; се стремят да изграждат непринудени и приятелски отношения със своите ученици (70%), а едва 15% държат на строгите и дистанцирани отношения учител-ученик. <br />