Повечето хора се страхуват от змии и дори развиват тежки фобии от тях, водещи до ужасяване дори от влечугото, което е далеч или не е живо и по никакъв  начин не ги заплашва. Подобни страхове са не само са неоправдани, но могат да доведат и до унищожаване на змии, които не са отровни, носят ползи за средата, която населяват, защитен вид са или просто допринасят за биологичното разнообразие.

Фобията от змии е неоправдана и защото в България се срещат само две отровни змии – пепелянката и усойницата, като дори тяхната отрова не е толкова силна и в такова количество, както отровата на най-опасните влечуги в световен мащаб, че да убие човек, ако своевременно бъде потърсена медицинска помощ.

Бягайте далече: Ето коя е най-дългата змия в България

Нещо повече – и усойницата, и пепелянката не са агресивни, избягват хората и могат да ухапят само в случай на самозащита, ако бъдат предизвикани. Характерни са и сухите ухапвания – змията предупреждава с ухапване, но без да пуска отрова, защото я пази за плячката си.

Още се притеснявате, въпреки че разбирате доводите ни? Намерете начин да защитите двора и дома си от змии, без да ги убивате, тъй като според народното поверие и легендите убийството на змия носи нещастие.

Но каква беда ще те сполети, ако убиеш змия в двора си според вярванията, ще научите на jenata.blitz.bg