Зофия Шчербак е родена във Варшава, Полша. С лечителска дейност се занимава от 1994г., след когато получава Министерска заповед за лечение и доказване на тежки и нелечими болести пред класическата традиционна медицина.

През целия период от лечителската си практика Зофия работи под лекарски контрол. Нейните пациенти представят медицински документи преди започване на лечението, по време на лечението и след проведеното лечение, издадени от съответните компетентни медицински специалисти.

Поетапното подобряване на състоянието на пациентите е потвърдено с медицинска документация.
Зофия Шчербак е единственият лечител у нас, който притежава патент за дарбата си, регистриран официално в Патентното ведомство, и официално разрешение от Министерство на Здравеопазването за лечение по неконвенционален начин.

Какво болести лекува Зофия Шчербак и за постигнатите резултати , четете в най-полезния сайт Zdrave.to