През последните години човечеството увеличи продължителността на живота си, така че през 21 век възрастните жени и мъже ще бъдат повече от броя на децата.

Световната здравна организация обръща внимание на факта, че доброто здраве през целия живот не само ви позволява да живеете по-дълго, но и да участвате активно в живота на обществото, независимо от възрастта ви.

Остаряването е неизбежно, но всеки човек остарява по различен начин. Дори и да сме млади по сърце, трябва да поддържаме своето физическо, психическо и социално благополучие, за да останем здрави и независими в старческа възраст. 

Продължителността на живота зависи в 20% от генетичния (наследствен) компонент, 15% се падат на околната среда, а само 12% - на медицината.

Направете тестовете на Zdrave.to и разберете каква е биологичната ви възраст!