От началото на тази година заработи единственият Център за специализирано протезиране и рехабилитация в “УМБАЛ-Бургас”. Центърът е съвместен проект на болницата, Националния алианс за интеграция след ампутация и протезиране и “Община Бургас“.

Намира се в Отделението за долекуване на Бургаската болница. Тук работят рехабилитатори, специализирани да помагат на хора с ампутирани крайници. Тази рехабилитация е специфична и изисква специални умения, различни от рехабилитационните дейности след залежаване, операции и др.

Разговаряме с адв. Теньо Тенев - председател и д-р Лъчезар Захариев - зам.-председател на “Националния алианс за интеграция след ампутация и протезиране” за проблемите на ампутираните хора и съдействието и помощта, която оказва Алиансът на такива пациенти, за да се интегрират успешно в обществото като пълноценни хора.

Интервюто с тях може да прочетете на Zdrave.to