Вземете празен лист хартия, без линии и квадратчета и напишете на него с молив или химикалка (гел химикалките и флумастерите не са подходящи за целта) около 10 реда (можете да препишете нещо или да напишете текст под диктовка).

Съгласно критериите по-долу оценете почерка си, като му давате “оценки” (цифрите, които съответстват на това, което сте забелязали на листа).

Полските лекари от Института по националното здраве, които са разработили този тест заедно с графолози и психолози, твърдят, че е способен да определи не само наклонностите на даден човек, но и някои болести.

Общи качества на почерка

Всички думи са написани много небрежно - 3 точки.

Смесен стил: някои думи са написани акуратно, други - небрежно - 8 точки.

Всички думи са написани много акуратно - 12 точки.

Начин на съединяване на буквите в думата

Почти всички букви в думата са разделени една от друга - 22 точки.

Почти всички букви в думата са свързани една с друга - 18 точки.

Сила на натиска върху хартията

Силен (на някои места хартията е почти пробита) - 20 точки.

Среден - 14 точки.

Слаб (едва докосва хартията) - 7 точки.

Посока на фразите

“Слизат” надолу - 0 точки.

Равни и прави са - 11 точки.

“Качват” се нагоре - 15 точки.

Форма на буквите

Ъглова форма - 18 точки.

Неопределена форма - 9 точки.

“Кръгла” форма - 8 точки.

Наклон на буквите

Изправени - 9 точки.

Силен наклон надясно - 5 точки.

Леко накланяне надясно - 13 точки.

Леко накланяне вляво - 4 точки.

Силен наклон наляво - 1 точка.

Букви

Големи букви (от 7 мм) - 19 точки.

Средно големи (от 5 до 7 мм) - 16 точки.

Малки (от 3 до 5 мм) - 6 точки.

“Бисерни” букви (по-малки от 3 мм) - 2 точки.

Резултатите от теста вижте в най-полезния сайт Zdrave.to.