Д-р Даниел Гайдаров завършва Медицински университет - София през 2002 г. От 2009 г. е с придобита специалност по урология към Медицински университет, София. През 2012 г. е назначен като уролог в Kлиниката по урология на Медицински университет “Д-р Георги Странски”, гр. Плевен и е част от екипа по роботизирана урология на доц. Генадиев. От 2013 до 2015 г. работи като уролог в Първа МБАЛ - София. 

Завършил е здравен мениджмънт към Медицински университет, София през 2018 г.

Има опит в онкоурология, ендоскопска и лапароскопска урология, детска урология, бъбречни трансплантации. Научните му интереси са насочени към ендоскопска, лапароскопска и детска урология. Прочетете повече на zdrave.to.