Д-р Емилия Михайлова е специалист по иглотерапия. Има завършена специалност педиатрия. През 1991 г. специализира иглотерапия в Монголия при проф. Бадарчин и до този момент активно практикува този вид лечение.

Постига отлични резултати при вътрешни и неврологични болести, на щитовидната жлеза, УНГ-страдания, костноставни заболявания, нарушения на периферното оросяване и диабетна полиневропатия, хормонални нарушения и възпалителни заболявания на женската полова система. Д-р Михайлова лекува чрез този метод и деца, и възрастни.   

Какъв е механизмът на въздействие при иглотерапията, както и ефектът от прилагането на този метод, вижте в интервюто с д-р Михайлова. в най-полезния сайт Zdrave.to.