В България има над 26 000 пациенти с диагноза ДЦП (детска церебрална парализа). Известно е, че болестта е нелечима, но с помощта на бионичната абилитация двигателните увреждания реално намаляват от пета до първа степен. Това обаче се постига само при деца от 1,5 до 10 години при няколкомесечна работа всеки ден.

Авторът на революционния метод в лечението на ДЦП (детска церебрална парализа) и други типове двигателна патология е проф. Евгени Дюкенджиев - инженер и професор по бионика и протезиране, член на Академията за технологични науки на Русия и на Американската асоциация за наука и технологии, президент на Латвийската асоциация на биониците. Прочетете повече за уникалното му откритие на zdrave.to.