Поредната вълна на COVID-19, вляла се в морето от традиционни сезонни вирусни заболявания, поставя пред лекари и пациенти много въпроси.

Може би най-важният от тях е как да заздравим имунитета си, за да прекараме безпроблемно и щастливо лято.

Нарушеният имунен статус води до различни заболявания, включително автоимунни процеси, алергични заболявания, имунодефицитни състояния и др.

За да се прецени състоянието на имунитета, е необходимо да се направи изследване, чиито цели са следните:
► Да се открие увреденото звено в имунната система
► Да се установи причината и да се определи прогнозата на заболяването
► Да се изберат препарати и терапии за имунокорекция
► Да се оцени ефективността на провежданото лечение

Кои са основните методи за терапия на имунологичните заболявания и постигане на отличен имунитет може да научите на Zdrave.to