Доц. д-р Владимир Велинов завършва медицина в София. Има специализации по психиатрия и съдебна психиатрия. Бил е дългогодишен началник на Клиниката по съдебна психиатрия и съдебна психология в Специализираната болница за активно лечение по неврология и психиатрия “Св. Наум”.

Участва в различни неправителствени организации по проблемите на превенцията на психиатричното здраве. Бил е председател на Българската психиатрична асоциация. Автор е на множество статии и учебници. Преподавател е по съдебна психиатрия.

Той е дългогодишен изследовател на нормата и патологията в човешкото поведение. Председател е на Държавната комисия за специалността “Съдебна психиатрия” към Министерството на здравеопазването и консултант за Източна Европа на Центъра за психологично обслужване - Чикаго.

Консултант е в МЦ “Психично здраве 1” и Център “Спектра”.

Слушайки новините през последните месеци за поредицата от тежки престъпления, вероятно сте забелязали, че често този или онзи престъпник се нарича “социопат”.


Какво е социопатия или дисоциално (антисоциално) разстройство на личността, вижте отговора на експерта в най-полезния здравен сайт Zdrave.to.