70 % от изследваните храни у нас съдържат различни видове химикали, показва проучване на световния пазар. То тества 47 вида плодове и зеленчуци. Обяснението е, че стопаните не спазват предписанията за карантинни срокове. Тогава рискът е най-голям в храната да попаднат вредни вещества. 

Назоваха плодовете и зеленчуците с най-много нитрати


Така се стига до класацията от 12 продукта с най-опасно съдържание на вредни химикали и други 15, които са с най-високо съдържание на опасните остатъци. 

Ето кои са най-отровните и най-безвредните плодове и зеленчуци тази година четете в най-полезния здравен сайт Zdrave.to.