Д-р Тодор Йорданов завършва Медицински университет -  София през 2016 г. Специализирал е кожни и венерически болести към Медицински институт-МВР - гр. София.

Преминал е и редица допълнителни специализации в Австрия, Франция, Гърция и др. Основните му интереси са в областта на клиничната дерматология, дерматовенерологията, естетичната медицина и дерматохирургията.

Как да идентифицираме висок риск от меланом по тези 2 често срещани признака

Ежегодно посещава курсове, семинари и обучения с цел повишаване на професионалната си квалификация. От 2016 г. и до момента практикува в МЦ “Дерма София”.

Д-р Тодор Йорданов е специалист по кожни и венерически болести. Разговаряме с него за диагностицирането на различни кожни заболявания и съвременните начини за лечението им.

Колко често трябва да проверявате бенките си и как се махат четете в най-полезния здравен сайт Zdrave.to.