Имам направление за провеждане на рехабилитация. Направлението ми е от 9 декември. Изпратила съм и епикризата в същия ден.

Медицински робот прави рехабилитация и диагностика

До момента нямам повикване. Обясниха ми, че ако не се побера в едномесечния срок, ще ми трябва второ направление от физиотерапевт. Кога трябва да ми бъде издадено второто направление. за да не си загубя досегашния ред?

Теодора Ангелова, гр. Кърджали

Какво гласи законът четете в най-полезния здравен сайт Zdrave.to.