Загубил съм си здравноосигурителната книжка, но поради заболяване в момента ми е изключително трудно да подам лично искане за издаване на нова на хартиен носител. Възможно ли е това да стане по електронен път?

 

Пламен Русев, гр. Пловдив


Отговора от нашите специалисти четете в zdrave.to