Получавам креон 25 000 с протокол за 6 месеца. В момента в складовете няма наличност, но обещават да има през март. Заверих си протокола в Здравна каса преди два дни. Въпросът ми е: трябва ли личният лекар да ни издаде рецепта при условие, че няма да можем да я използваме, тъй като ще изтече срокът й? Проблем ли е да получим рецепта тогава, когато лекарството се появи в аптеките, или това ще попречи за издаване и заверяване на следващия протокол?

Божидара Янакиева, гр. Пловдив

Тъй като не сте написали в кои складове няма наличност, ви информираме следното: съгласно член от индивидуалния договор на аптеката с НЗОК/РЗОК при липса или недостатъчно налично количество на лекарствен продукт в аптеката магистър-фармацевтът се задължава да го достави не по-късно от 24 часа, считано от момента на постъпване на рецептурната бланка. В този случай датата и часът на постъпването на рецептата се отразяват върху нея. 

Невъзможността се удостоверява с писмен отказ за доставка от търговец на едро до Изпълнителя или с други подходящи писмени доказателства.

Какво се случва при отказ на търговеца четете в най-полезния здравен сайт Zdrave.to.