Моля да уточните на какви безплатни профилактични прегледи имам право и каква потребителска такса трябва да заплащам като пенсионер? Аз съм на 64 години, зравноосигурен.
Генчо Кръстев, гр. Пловдив


Като здравноосигурен подлежите на профилактичен преглед един път годишно при вашия личен лекар.

Какво включват безплатните профилактични прегледи за пенсионери четете в най-полезния сайт Zdrave.to.