Имам епикриза от 2001 г., но е изгубена. Ходих в болницата, където ми беше направена операцията, но ми казаха, че нямат архив толкова назад във времето. Въпросът ми е: къде може да ми издадат копие на тази епикриза? С нея съм минавал на ТЕЛК няколко пъти.

Станимир Харизанов, гр. Бургас

Какъв е срокът за валидност на етапната епикриза?

В случая може да посочим, че при изписване лечебното заведение за болнична помощ предоставя на пациента епикриза с машинен текст, която се издава в три еднообразни екземпляра.


Може ли да бъде издадено копие на изгубена епикриза четете в най-полезния здравен сайт Zdrave.to.