Диагностицирана съм с рак на млечна жлеза. Имам и решение на ТЕЛК за 80% инвалидност. Назначено ми е лечение със золадекс 3,6 mg. Инжекцията трябва да ми се поставя през 28 дни, в продължение на минимум 5 години. Въпросът ми е: освободена ли съм от такса за поставяне на тези инжекция в медицински центрове? Знам, че съм освободена от потребителска такса при личния лекар, но за това нямам информация. И ако съм освободена (моля да ми цитирате по кой член и от кой нормативен документ), само личният лекар ли може да ми я поставя безплатно или навсякъде, с предоставяне на решението от ТЕЛК? Трябва ли да представям и други документи?

Какъв трябва да е нормалният пулс на човека?

Евгения Христозова, гр. Велико Търново

В задължителния пакет дейности (съгласно Приложение 9 А към Националния рамков договор за медицински дейности-2018), който общопрактикуващият (личният) лекар изпълнява по договор с НЗОК, влизат определени манипулации, сред които поставянето на инжекции - подкожни, мускулни, венозни.

П​лащат ли за поставянето на инжекция онкоболни четете в най-полезния здравен сайт Zdrave.to.