Претърпях травма на рамо. Поставена ми е диагноза импинджмънт синдром с частично разкъсване на ротаторен маншон и начална омартроза.


Въпросът ми е какво покрива Здравната каса при лечението на такъв проблем? Какви видове лечения по-точно поема?

Интересува ме по-специално физиотерапията и оперативното лечение, ако се налага такова. Има ли клинични пътеки, заплаща ли се нещо извън Касата от пациента?

С този въпрос се обърна към Добромир Стаменов, град Бургас.

Отговорът вижте на Zdrave.to