Зофия Шчербак е роденa във Варшава, Полша. По професия е икономист, а по призвание – лечител. През 1992г. започва работа като сътрудник в „Международен център по алтернативна медицина" в гр. София. По време на житейския си и професионален път, тя помага на много хора с тежки патологични заболявания, работейки съвместно с екип от медици. Тя е единственият научно признат алтернативен лечител в България, който работи съгласно Закона за здравето на РБ.

През целият период от лечителската си практика Зофия работи под лекарски контрол. Нейните пациенти представят медицински документи преди започване на лечението, по време на лечението и след проведеното лечение, издадени от съответните компетентни медицински специалисти.

Холистичен кабинет представлява пълноценно оздравяване, синхронизирано и контролирано с класическа медицина. Неконвенционалната медицина се развива с доказване и на невъзможното с потвърждение на медицински изследвания (лабораторни, клинични, КАТ и ЯМР и генетични и др.) Този начин на взаимодействие на двете медицини се изисква от Европейския съюз чрез дерективи А4-0075/96г. Европейският съюз има предвид сътрудничество и водене на отчети за постижения в областта на неконвенционалата медицина към Европейски комитет по здравеоопазване.

Интересът към неконвенционалната медицина е огромен. Признават се само тези, които по пътя на сътрудничество с класическата медицина доказват постигнати научни резултати. Всеки има право на избор и свобода от момента на раждане, както и свобода на мислене и действия по Конституция. Спасяването на човешки живот е даден по призвание и любов към човека. Класическата медицина не отрича неконвенционалната медицина, стига пред нея да се появят факти на изцелени хора. Тяхното оздравяване е доказано с проследяване на получени резултати и изследвания от традиционната медицина.

Разказът на загубилата надежда Невена Димитрова и за успешното лечение, четете в най-полезния сайт Zdrave.to