От този месец УМБАЛ “Софиямед” реализира успешно проект за електронно управление на лекарствената терапия чрез болничната информационна система. Новата услуга е част от цялостното е-управление на болничното заведение. Тя позволява в реално време да се проследява процесът по назначаване на лекарствата на пациентите, електронните заявки към болничната аптека на база направените назначения от лекуващия лекар, приготвяне на индивидуална доза за всеки пациент, както и контрол върху медикаментозната терапия.

Електронното проследяване на лекарствената терапия ще предотврати грешки при назначаване или неизпълнение на предписаното на пациента лечение, пропускането на прием или предозирането на лекарства. Всеки лекар и медицинска сестра в “Софиямед” разполагат с електронни карти, чрез които се идентифицират в болничната система. Така по всяко време е ясно в колко часа и от кого е приложен даден медикамент.

Всичко за иновацията, четете в zdrave.to