Живеем в свят, в който изкуственото преобладава. Онова, което консумираме обаче, дори когато спазваме здравословен хранителен режим, невинаги се оказва полезно за нас.

Освен че ни бърка в джоба, често ни бърка и в здравето!

Днес обръщаме специално внимание на една тема, която особено в последно време набира сериозна скорост – тази за храните с изтекъл срок на годност. Знаем ли изобщо какво означава тази информация върху етикетите на стоките и по-точно – за какво ни осведомява?

И дали не се оказва, че всяка година се изхвърлят тонове годна за консумация храна...

Какво не знаете за етикетите за срок на годност и храните с изтекъл такъв четете на Zdrave.to