След сериозна дислокация на лакътна става ми беше назначена физиотерапия. С направлението от личния лекар успяха да ми направят процедури за 8 дни.

Днес свърши последната, но състоянието на ръката ми е далеч от подобрено и пълно възвръщане на функционалността. Според физиотерапевтката, травмата ми е тежка и имам нужда от сериозно работа с рехабилитатор за поне още месец.

Д-р Антония Василева: Ефектът от физиотерапия настъпва след две седмици

Казаха ми, че мога да взема направление за още процедури от ортопед. Личният лекар обаче, ми казва, че не може да ми издаде направление за нова физиотерапия. Посъветвайте ме какво мога да направя в случая.

Добромир Цветков, гр. Сливен


Може ли да се получи втори талон за физиотерапия в един месец четете в най-полезния здравен сайт Zdrave.to.