Българска асоциация “Диабет” (БАД) изпрати становище относно последните промени в Наредбата за медицинската експертиза от 7 юли 2021 г.

БАД защитава правата на българи с диабет и техните семейства.
 
Това са около 1,5 милиона българи, които в различна степен са засегнати от Наредбата за медицинската експертиза (НМЕ).

Как са засегнати тези 1,5 милиона българи разберете на Zdrave.to