Днес приблизително 5,8 милиона души на възраст 65 години или повече в Съединените щати имат деменция.

Тези храни предизвикват деменция


Поради факта, че средната продължителност на живота на хората в САЩ се е увеличила през последните десетилетия, до 2050 г. броят на възрастните хора с деменция може да достигне 13,8 милиона.

В тази статия, публикувана на сайта medicalnewstoday.com, се стремим да разсеем митовете за деменцията.

Кои са те четете в най-полезния здравен сайт Zdrave.to.