Кариесът е инфекциозно заболяване, което води до разрушаване на твърдите тъкани на зъбите.

Зъбният кариес е най-честото и широко разпространеното хронично заболяване в световен мащаб.

Кариесът засяга 95% от хората в съвременния свят. Заболяването започва с деструкция на зъбната повърхност, постепенно разрушава зъбите, затруднява дъвченето и нарушава естетическия вид на лицето.

Съществуват няколко мита за кариесите, в които всички вярват.

Митовете за кариеса четете на Zdrave.to