От 2014 г. две пациентски организации водят битка със здравното министерство да им се признае национално представителство. Преди три години тогавашният министър д-р Петър Москов отнема статута на национални организации на Федерация “Български пациентски форум” и на “Конфедерация защита на здравето”. Причината според тях е, че критикуват политиката на министерството и на Здравната каса. А когато не са национално представени, организации не могат да участват в Надзорния съвет на НЗОК и да защитават интереса на пациентите.
“На нас ни омръзна нормалните граждани в тази държава да бъдат гонени като кучета. В закона пише, че Министерството на здравеопазването и другите държавни органи, както и местната администрация и НЗОК, са длъжни да оказват съдействие на сдруженията за защита правата на пациентите. Вместо съдействие ние получаваме само тояги. Главното занимание на държавните чиновници е да заобикалят законите. Това прави живота в България непоносим”, коментира на пресконференция в БТА Петко Кенанов от “Конфедерация защита на здравето”.  

“На Министерство на здравеопазването им трябват послушни организации, които да се съгласяват с всичко. Включително и с това, че през последните две години обществената институция Национална здравноосигурителна каса беше одържавена”, коментира Иван Димитров, председател на Федерация ”Български пациентски форум”. Той обясни и защо е толкова важно за тях да бъдат със статут на национални пациентски организации: 

“И без национален статут помагаме на хората, 

които имат проблеми със здравеопазването във всички региони на страната. Но без този статут не можем да участваме в обществени комисии към различни институции, включително и в Надзорния съвет на Здравната каса. Така не знаем какво се случва там и не можем да защитим обществения интерес. Управляващите искат в този Надзорен съвет да няма организации, които мислят различно от тях. Трябват им само тези, които да се съгласяват с всичко, което се налага от Министерството на финансите и от Министерството на здравеопазването”.  

За да отстрани неудобните му пациентски организации, Петър Москов издава Наредба №48, в която има неизпълними изисквания за сдружения с нестопанска цел. Едно от тях например е във всеки град и регион да има офис на пациентската организация с работно време. 

“Ние сме пациентска организация на доброволни начала, нашите хора са търсени по всяко време на телефон и се срещат с хора там, където на тях им е удобно. Това е и причината да нямаме офиси. Нашите регионални представители са пациенти”, обясни Иван Димитров.

Ето защо Федерация “Български пациентски форум” оспорва Наредба №48 в съда. Тогава от Министерството на здравеопазването правят любимия си административен трик - отменят наредбата и я публикуват в абсолютно същия вид, но с друг номер - Наредба №8. Пациентите отново оспорват в съда точка 10 от тази наредба за офиси и работно време, а Висшият административен съд (ВАС) я отменя окончателно. Промените са публикувани в Държавен вестник. Само че в Министерството на здравеопазването като че не знаят за решението на ВАС и нареждат на Районните здравни инспекции (РЗИ) да проверяват регионалните представителства на пациентите по вече отменената от съда точка 10 от Наредба №8. 

От Федерация “Български пациентски форум” се оплакват също, че от РЗИ са изисквали регионални пациентски представители да се явят при тях в момент, когато тези хора са били на хемодиализа. От друго РЗИ са настоявали пациентски представител, който в момента е в София и прави трансфер на яйцеклетки за процедура ин витро, да се върне незабавно в своя град за проверка.

И двете пациентски организации са подали напълно изрядни документи за национално представителство в Министерството на здравеопазването с пълен опис на документите, но незнайно как част от тях “са загубени”. Всичко това дава основание на “Конфедерация защита на здравето” и на Федерация ”Български пациентски форум” да протестират публично за нарушените си права.

Мара КАЛЧЕВА